WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
   KD MAGAZINE!  
 
 
     
 

חיות במל"ח (משק לשעת חירום)
ד"ר אבי ליליאן

 

כותרות העיתונים מבשרות על תרגיל לאומי גדול לשעת חירום. דומה שאין רגע דל בארצנו הקטנטונת.

 

בידיעות נאמר כי הממשלה מעוניינת להפעיל את כל מערך החירום של מדינת ישראל, כחלק מיישום מסקנות דו"ח וינוגרד ובעקבות מלחמת לבנון השנייה.

אולם אני בא להסב את תשומת לב הציבור לאספקט חשוב בשעת חירום, והוא הדאגה לבעלי החיים.

 

נכון, יש הגורסים כי בעת מצוקה אל לנו "לבלבל את המוח" עם זוטות שכאלה,

וכי ראוי לנו תמיד לדאוג קודם כל לבני אדם לפני שדואגים לבעלי החיים,

אך סבורני כי אין הדברים תלויים זה בזה, ואכן יש לדעתי לפעול במקביל הן לטובת האנשים והן לרווחת בעלי החיים , כי בנפשנו הדבר, תרתי משמע וחשוב ביותר כי הפעם לא ניזנח תחום חשוב וחיוני זה.

 

בעת מלחמת המפרץ הראשונה שהיתי בבית החולים הוטרינרי בבית דגן, ואז "הוצפנו" במקרי חירום אשר הגיעו מרמת גן המופגזת ומסביבותיה.

אף אחד ברשויות לא חשב שיש צורך להיערך בעוד מועד לטיפול בבעלי החיים שבמצוקה.

 

התופעה חזרה על עצמה בעימותים הבאים. זכורים לנו היטב המראות הקשים של נטישת בעלי החיים בזמן ההתנתקות מגוש קטיף. אמנם לא כולם נטשו, חלילה וחס, מרבית המפונים דאגו אמנם לחיות המחמד שלהם, אולם בעת המצוקה והפינוי, היו לצערנו גם מקרים כאלה, ורשויות המדינה צריכים לקחת על עצמם את הטיפול בנושא כאוב זה בעימותים הבאים, בתקווה כמובן שלא יתרחשו.

 

לפני שנתיים חווינו  מה קורה בזמן העימות בצפון , עת ננטשו חיות רבות ע"י בעליהן, ללא מזון ומשקה. אולם משפחות רבות מהצפון, שכן דאגו ליקיריהן על ארבע, הביאו אותן איתם למקומות המקלט במרכז הארץ, כך שהמרפאות הפרטיות  עבדו קשה מאד בכדי לטפל באוכלוסייה זו שנוספה להם פתאום.

 

אני סבור כי השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות חייבים לקחת על עצמם את הטיפול בחיות במל"ח, כלומר להקים מערך טיפולי, רפואי ופיננסי, בכדי להיערך לאפשרות של טיפול מערכתי בבעלי החיים במדינת ישראל בשעת חירום לאומית.

 

יש לדבר שלוש סיבות חשובות:

א.    הנושא הערכי והחינוכי- אלו חיות המחמד שלנו , ואנו לא נוטשים אותן לגורלן ויהי מה.

ב.     נושא בריאות הציבור בעלי חיים נטושים, מבוהלים חולים ופצועים עלולים להוות סכנה לעצמם ולסובבים אותם.

ג.       הנושא התדמיתי בעת חירום יצפו בנו עולם ומלואו, אומה הדואגת לאחרון אזרחיה, ואפילו לחיות המחמד שלה היא בלתי ניתנת לתבוסה.

 

צריך לקחת בחשבון כי בעיתות חירום ומצוקה, בעלי חיים עשויים להינטש, או להיפצע , גם ללא כוונת מכוון,  וחשוב שכח אדם מקצועי כגון וטרינרים ןעוזריהם יעבדו במקביל לכוחות ההצלה.

אני חוזר ומדגיש את הדאגה הכנה במקביל גם לאנשים שבמצוקה, וגם לבעלי החיים המצויים באותה סיטואציה.

יש לדאוג לכך שרשויות המל"ח יספקו  תרופות חומרי הרדמה וטרינריים, מקומות איסוף ומקלט, מזון  ושתייה, אמצעי ריסון ולכידה מקצועיים, משאיות מיוחדות עם כלובים מותאמים לגודלם וסוגם של בעלי החיים.  כל המצויים בתחום מבינים כי ניתן לעשות כל זאת בעלויות מינימליות.

 

יש לגייס למשימה את העמותות השונות למען בעלי חיים, מרפאות ומתנדבים , אותם אלה אשר התארגנו ספונטאנית לכך במלחמת לבנון השנייה.

במידה ויתרחש העימות הבא, אל למדינה להסתמך רק על טוב ליבם של אנשים מיוחדים לו, ויש כאמור להיערך לכך מערכתית מבעוד מועד.

 

ללא היערכות כזו עשויים כל בתי המחסה, העמותות, וההסגרים הרשותיים לקרוס תוך שעות ספורות, כפי שקרה במלחמה האחרונה.

 

מתוך מיליון בתי אב בערך בארץ, חצי מיליון מהם מחזיקים בחיית מחמד כלשהיא.

רק כלבים רשומים רשמית מעל 250 אלף במרכז רישום השבבים הארצי.

 

בעת חירום יש לדאוג לאיסוף החיות בצורה מסודרת, בדיקת נוכחות השבב התת עורי, רישום מדוקדק של פרטי בעל החיים והיכן הוא נימצא ולהיכן הוא הועבר, כך שניתן יהיה במהירות למצוא בעלי חיים שנעלמו.

 

יש צורך חיוני כבר כעת להיערך בהתאם, ורצוי שכבר בתרגיל הארצי הנוכחי יקחו זאת המארגנים לתשומת ליבם ויתחילו לפעול בנושא.

 

אני מציע כי כלל המרפאות הוטרינריות בישראל יגויסו למשימה ויוגדרו כ"מפעל חיוני" .

יוקם גוף אחראי במסגרת השירותים הוטרינריים, עם רופא וטרינר שהוא גם מינהלן מוכשר אשר ירכז את הנושא.

כלל המרפאות הוטרינריות יוגדרו כחלק מן המל"ח ויתוקצבו בהתאם, ממש כפי שנמצא תקציב למבצע העיקור והסירוס הארצי שנערך בהצלחה אך לפני חודשים ספורים בלבד.

 

ראוי לציין שוב ושוב, כי פעילות זו לא באה על חשבון הדאגה לשכבות החלשות ,  אלא יש להפנים כי בניגוד לאנשים, בעלי החיים המבוייתים אינם מסוגלים כלל להגן ולדאוג לעצמם, ועלינו כציבור מוטלת החובה לדאוג ולשמור עליהם, הן למען בריאות הציבור והן לשמירת הערכיות, המוסר ומניעת צער בעלי חיים.


 

אתר הבית של ד"ר אבי ליליאן: Website: http://www.mdy.co.il

 
   
Custom Search
 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search