WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  KD MAGAZINE! 
Posted: Monday, September 26, 2005 - כ"ב אלול, תשס"ה
 
 

תקשורת אמיתית - חלק שני
מאת הרב יהושוע הכט
אודות המחבר

                                             הקלק כאן לקריאת החלק הראשון    

בשבוע שעבר כתבתי על חקר שנעשה בנושא כמות המילים שאנו מדברים ביום, וכיצד הצהרות רבות שאנו מצהירים נחשבות כשקר. החקר על שקרים גרם לי לתהות. האם ישנו חקר על הצהרות שליליות וכמה מזיקות הן?פ 

וכך במשך מספר שנים ביצעתי חקר משלי - פורמלי וגם שאינו פורמלי. למדתי על הצהרות של אנשים סביבי, פוליטיקאים להם ייעצתי, אנשים בישיבות ובמקומות ציבוריים. הקשבתי לאנשים שדיברו ועקבתי אחר מספר ההצהרות השליליות שנאמרו. האזנתי למבוגרים מדברים אל חיות המחמד שלהם וילדים מדברים אל בובותיהם ואל חבריהם למשחק. האזנתי לשדרני חדשות ולפרשנים. התרכזתי בשיחות בין בני זוג ובין אחים, הורים ומורים, אנשים במקומות עבודתם ובמקומות בילוי. עקבתי אחר אמירות שליליות ונוכחתי לדעת שאנשים רבים מדברים בצורה לא בונה.פ

שליליות מייצרת שליליות. השפעתה מהווה מעצור והיא הורסת את אוירת-הרגע. היא הורסת בתי-אב, ילדים, תעסוקה, כיתות לימוד ויחסי ציבור כמעט בכל מקום. אנרגיה שלילית משפיעה על הנותן ועל המקבל את ההערות. הדבר הגדול הוא שלאנרגיה חיובית יש את אותה תהודה ואדם המדבר באופן חיובי מייצר גל של אנרגיה חיובית וביכולתו להגיע להישגים גדולים בעזרת מילותיו.פ

לעיתים זה מצב רוח רע של הורה שהורס את האוירה סביב שולחן האוכל, ילד שהורס את האוירה בכיתה בהתנהגותו המזיקה, או בן זוג שהורס מה שיכול היה להיות ערב נחמד ביחד בגלל ההתקוטטויות שלו. שליליות יכולה להישמע בטון הדיבור או בשפה. היא יכולה להישמע סרקסטית או ישירה, סמויה או גלויה.פ

עם כל ההצהרות שאנו משמיעים כל יום, מעניין לשים לב שזוכ ממוצע מבצע שיחה בעלת משמעות במשך דקה אחת ליום. תקשורת בעלת משמעות בין הורה לילד נמשכת פחות משתי דקות ליום. עם כל כך מעט תקשורת משמעותית ליום, אנו חייבים להבטיח שמירה על תקשורת ישרה, פתוחה וחיובית. עם תקשורת חיובית ועזרה לסובבים אותנו לראות את הטוב ביותר בעצמם, אנו יכולים להבטיח לעצמנו שהתקשורת שלנו תהיה בונה.פ

אני נזכר שהשתתפתי בפגישה שנועדה לטפל במשבר קהילתי.  אחד המשתתפים הראשיים בישיבה, אותו כיבדתי, היה שלילי בכל נושא שעלה. למעשה, ערכתי רישום לפיו הוא הצהיר עשרים ושתיים הצהרות שליליות בהצגת הפתיחה שלו בלבד. מוכרח אני לומר לכם שהשליליות לא עזרה הרבה. הוא היה פיקח ודיבר לעניין. הצהרותיו הגיוניות וטיעוניו חזקים. אילו רק ביטא עצמו באופן חיובי הוא היה יכול להשיג כל כך הרבה. בצורה שהציג את דבריו, השליליות שלו היתה עקבית ומנעה מאיתנו להשיג מה שהיינו אמורים להשיג. הוא הרעיל את האוירה בחדר: שאר האנשים עייפו מגישתו השלילית ולא הסכימו עם דבריו אף כי הרבה ממה שאמר היה הגיוני.פ

בני-זוג שישבו במשרדי לשם ייעוץ, החליפו ביניהם ארבעים ושבע הערות שליליות, לעיתים באופן קולני. הנכון הוא  שאילו יחסיהם היו מושלמים (ותהא משמעות הביטוי "יחסים מושלמים" אשר תהא), הם לא היו יושבים במשרדי. אך ישנן דרכים להביע הצהרות, אפילו הן שליליות, תוך שימוש בטון חיובי. לא יכולתי להמנע מלחשוב כמה תרבותית יכלה האוירה להיות אילו היו הנושאים היו מנוסחים על דרך החיוב.פ

חישבו על כך באופן מעשי. האם אתם הייתם באים הביתה בזמן אילו ידעתם שבהגיעכם הביתה תופצצו בהאשמות ובטענות על שובכם הביתה באיחור ועל-כך ששכחתם להביא הביתה מה שהייתם אמורים להביא? האם הייתם מצלצלים הביתה אילו ידעתם שיקבלו את פניכם בויכוחים ובחוסר-הערכה? אם תספרו משהו ותגובת השומע תהיה מלאה בהערות שליליות - מדוע שתספרו שוב? ממש אין זה משנה אם אתה ילד השב הביתה מבית-הספר או מבוגר, השב לביתו לאחר יום העבודה. אין זה משנה אם הביקורת השלילית היא בין בני-זוג או בין הורה לילד. השליליות הורסת.פ

הנה תוצאה מעניינת מהחקר שערכתי. אם אנו מוצאים שאנשים הינם שליליים בשיחתם, בהתנהגותם, בגישתם או בהרצאתם, הדרך להתמודד עם כך היא להיות חיובי ונעים. כשאנו מעבירים ביקורת על שליליות אנו נותנים לה לגיטימיות. אם אתם מופצצים בשאלות שליליות ואתם עונים תשובות נעימות ושקטות, אתם יכולים לשנות את כיוון הגל השלילי וליצור גאות חיובית.פ

בפעם הבאה שמישהו ציני ולא-חיובי כלפיך, בפעם הבאה שתשמע ביקורת שלילית, עצור וחשוב רגע: האם זו תגובה לשליליות מצידי או רק הזדמנות לשנות אנרגיה שלילית לאנרגיה חיובית?פ

Read more articles by Rabbi Hecht

 

 
     
 
 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


THE HOLOCAUST - THE SHOAH
THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search