WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
 

KD MAGAZINE! 
Posted: November 15, 2006 -
כ"ד בחשון, תשס"ז

 
 
 
   
 

1שלושה שליחי חב"ד נוספים בקהילת יהודי צרפת
מאת: לשכת חב"ד-ליובאוויטש באפריקה ואירופה

RABBI M. PEVZNER - PERPIGNAN RABBI MM COHEN - BORDEAUX RABBI S LUBECKI - ROUEN

תנועת ליובאוויטש הפועלת ברחבי תבל, בקרב הקהילה הבין-לאומית, איננה נלאית להתרבות ולחזק פעולותי', והיא אפילו כפלה את פעולותי' להיות עוד יותר  " ער ועומד הכן בקרב תבל ", המציאות והמספרים יוכיחו זאת. ליובאוויטש פועלת בכל היבשות ופעילותה רבה גם בקהילת צרפת. 

אכן, מאז חודש אלול ה'תשס"ו, תנועת ליובאוויטש בצרפת, תחת הנהלת לשכת ליובאוויטש-אירופה, התפשטה לממדים גדולים, כאשר, שלושה צעירים בעלי מרץ נשלחו כ"שלוחים" לשלוש ערים גדולות בצרפת; בעיר בורדו, הרב מנחם מענדל ורעיתו כהן; בעיר פערפיניון, הרב מרדכי ורעיתו פעווזנער ובעיר רואהן, הרב שמואל ורעיתו לובעצקי

פעולה זו היא אחת מן הפעולות הרבות שמנהלת לשכת ליובאוויטש אירופה בקרב הקהילה היהודית בצרפת מאז שנת ה'תש"ז. 

שלושת הרבנים בשיתוף פעולה עם הקהילות היהודיות המקומיות, משימתם בשליחות היא לעזור ולהרחיב פעולות הקהילה, על מנת לחזק ולהרחיב את עניני היהדות גם בקרב היהודים שעדיין לא מגיעים באפן קבוע לבתי הכנסת. 

תנועת ליובאוויטש בצרפת הנודעת זה כבר למעלה מששים שנה בעבודתה בקרב הקהילה היהודית בצרפת, ידעה להמשיך התפשטותה, עם אתגר אחד ויחיד, טובת הקהילה הן בצד הגשמי והן בצד הרוחני. 

א"הרבי מליובאוויטש הפקיד לנו שליחות: להביא את התורה והמצוות לכל יהודי באשר הוא נמצא, להשפיע עליו בצד הגשמי ובצד הרוחני, לאפשר לו להכיר ולהגיע לירושתו על מנת להכיר ולטעום מאורח החיים היהודי המקורי" אומר הרב יוסף יצחק גורודצקי, מנהל לשכת ליובאוויטש-אירופה. 

נשאר לנו רק לאחל הצלחה רבה לשלושת השלוחים החדשים של הרבי, שיתוספו עוד שלוחים בעתיד הקרוב בעוד עיירות בצרפת.


2Trois nouveaux émissaires de Lubavitch vers la France

RABBI M. PEVZNER - PERPIGNAN RABBI MM COHEN - BORDEAUX RABBI S LUBECKI - ROUEN

Le Mouvement Lubavitch qui œuvre au niveau international, n’a cessé de se multiplier, d’intensifier ses activités et a même redoublé d’efforts pour être encore plus présent sur l’échiquier du monde. Les faits et les chiffres sont là pour en témoigner. Lubavitch est installé sur les cinq continents. Et la France n’est certainement pas de reste. 

En effet, depuis septembre 2006, le Mouvement Lubavitch de France s’est considérablement développé. Sous l’égide du Bureau Lubavitch Européen, trois nouveaux jeunes et dynamiques émissaires ont été nommés dans trois grandes villes de France : A Bordeaux, Rav et Madame M. Mendel COHEN, à Perpignan, Rav et Madame Mordé’haï PEWZNER et à Rouen, Rav et Madame Shmouël LUBECKI. 

Cette action fait partie de l’une des nombreuses réalisations du Bureau Lubavitch Européen, auprès de la communauté juive de France, depuis 1947. 

Les trois rabbins en collaboration avec les communautés juives locales, ont pour mission d’aider et d’assister leur communauté dans le domaine social, culturel et éducatif afin de renforcer et promouvoir le judaïsme et également auprès des juifs qui ne fréquentent encore pas la communauté. 

Le Mouvement Lubavitch de France connu depuis 60 ans pour son travail au sein de la communauté juive de France, a su poursuivre son développement avec, pour seul et unique objectif, le bien-être de la communauté tant sur le plan matériel que spirituel. 

« Le Rabbi de Lubavitch nous a confié une mission : amener la Torah et les Mitsvot à chaque juif où qu’il se trouve, l’assister sur le plan matériel et spirituel, lui permettre de connaître et d’accéder à son héritage afin de goûter à une vie authentiquement juive » déclare le Rav Yossef Y. GORODETSKY, Directeur du Bureau Lubavitch Européen. 

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une grande réussite à ces trois nouveaux délégués du Rabbi, qu’il y en ait encore, dans un avenir proche, dans d’autres villes de France.


3Three New Lubavitch Emissaries to France
By the European & North African Bureau
of Chabad Lubavitch.
   

RABBI M. PEVZNER - PERPIGNAN RABBI MM COHEN - BORDEAUX RABBI S LUBECKI - ROUEN

The Lubavitch Movement in France under the auspicious of the European Bureau of Chabad-Lubavitch has taken a major move forward. Three new emissaries have been recently sent to three cities in France. 

Rabbi & Mrs. Mendel Cohen have moved to Bordeaux. Rabbi & Mrs. Shmuel Lubecki are in Rouen. And Rabbi & Mrs. Mordechai Pevzner have gone to Perpignan. 

While working with the local Jewish establishment, the Rabbi’s are also reaching out to those Jews that are unaffiliated with the organized community. 

Established over sixty years ago, Lubavitch in France continues to expand its services to the Jewish community and provide for their spiritual and material needs. 

Rabbi Yossef Y. Gorodetsky, Director of the European Bureau of Chabad-Lubavitch is clear about the mission of Lubavitch of France. "The Lubavitcher Rebbe gave us a mission to help every Jew, regardless of their background or affiliation by bringing the Torah and Mitzvot and our rich Jewish culture and heritage to all," said Gorodestky

 

Read more articles in Kosher Delight


 

 

 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search