WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  KD MAGAZINE! 
Posted:
March 06, 2007 - יום שלישי, ט"ז באדר, תשס"ז
 
 
 
       
 

על הקשיים בלימודי מדעי החיים  
ד"ר אבי ליליאן

 אודות המחבר

 

רבות דובר על רצונה של האימא היהודייה שבנה או בתה ירכשו השכלה ויהיו מהנדסים, רואי חשבון עורכי דין ורופאים.

 להגיד "...בני הדוקטור..." על חיימק'ה שלי, היה והינו אחד המאוויים המוחצנים ביותר של הורים במהלך הדורות.

אולם אף אחד לא מכין אותך באמת לקשיים שבדרך.

כולם רוצים להגיע לתעודה הנכספת, ולהתחיל לעבוד ולהתפרנס בכבוד במקצוע אותו רכשו, אך ראוי להם לשים לב למאמץ העצום הנדרש ממי שלומד מקצועות חופשיים, בייחוד מקצועות הרפואה , בהם רפואה וטרינרית, הכולל קושי פיזי ומנטאלי. הדרישות המחמירות של לימודי המקצוע באות לידי ביטוי במגוון תחומים. 

זה מתחיל כבר בשלב הלימודים בביה"ס התיכון, בהם התלמיד נדרש להשיג ממוצע ציוני בגרות גבוה במיוחד בתחומי מדעי החיים עם ה"שילוש הקדוש" בראשם של ביולוגיה פיסיקה כימיה, בליווי צמוד של מתמטיקה ואנגלית כמובן.

לאחר מכן מגיע השלב של הקבלה ללימודי מדעי החיים באקדמיה, בתואר הראשון, הכולל דרישה לציון פסיכומטרי גבוה.

 כעת נדרש התלמיד להשקיע 3 שנים מחייו בלימודים אינטנסיביים, שמרביתם מדעי יסוד  עם שמות מפחידים עתירי קונוטאציות כגון "כימיה כללית", "כימיה פיזיקאלית", "כימיה אורגנית", "ביוכימיה", "מיקרוביולוגיה", "ביולוגיה של התא", "מבואות בבוטניקה", "מבוא לפיזיקה", ,פיזיקה למתקדמים"... והכול נעשה בלחץ של זמן, בתחרות סמויה וגם גלויה בין התלמידים , כאשר כל מרצה משוכנע שהוא לבד קיים בעולמו של הסטודנט ומעמיס עבודות ומבחנים כראות עיניו כאילו אין מחר.

קראתי פעם מאמר שעיקרו היה כי מכל 100 אנשים בעולם שהחליטו ללמוד וטרינריה, 5 מסיימים את המסלול. איני יודע אם מסקנה זו היא מדויקת, ומעולם גם לא ערכתי מחקר מדויק ומקיף בנושא, אולם תחושת הבטן שלי, מניסיוני האישי, שמספרים אלו קרובים לאמת. הקושי הוא יותר מנטאלי מאשר פיזי. זכור לי מקרה מיוחד, בעת שלמדתי ביוכימיה בראשית שנה ב' בתואר הראשון. המרצים הרצו בקצב מהיר ביותר, מול כיתה של כ-200 איש, מה שהקשה על שאלת שאלות ובירור נושאים קשים. אחד המרצים הפסיק פעם את רצף השיעור, ושאל את הכיתה האם מישהו מתכנן קריירה של ביוכימאי.  אחד מעמיתיי הסטודנטים הרים את ידו ואמר שהוא נצר למשפחה של ביוכימאים, וכי אביו ואמו הנם פרופסורים לביוכימיה ממכון ויצמן,  וכי חלום חייו הינו לראות במו עיניו גדיל של DNA והוא משתוקק לחזות בשידור חי בהיווצרותו של חלבון!

אנחנו הבטנו בו בהשתאות, בכלל לא ידענו אז מה זה חלבון, לכל היותר זכרנו שזה חומר שנמצא בביצה קשה...

בהפסקה פניתי לאותו בחור, וביקשתי ממנו לתת לי שיעורים פרטיים בביוכימיה, כיוון שהרגשתי שאינני מוצא את ידי ורגלי בחומר הנלמד. הוא התגלה כאדם חביב ביותר, ענק מזוקן ומעשן מקטרת ריחנית, הוא הזמין אותי לחדרו במעונות הסטודנטים בת"א, ובימים הבאים עד למבחן למדנו ביחד כשעתיים שלוש מדי יום. ביום המבחן הייתי לחוץ ביותר, כדרכי בקודש בכל בחינה מאז ומתמיד,  אולם מבחן זה הלחיץ במיוחד כיוון שביוכימיה הנו מקצוע מגביל, כלומר מי שלא עובר, לא יכול להמשיך את הלימודים הלאה במקצועות כגון אנדוקרינולוגיה ואמבריולוגיה. אותו בחור שלימד אותי הגיע זחוח למדי, ומשוכנע שיעבור בקלי קלות.

בתום המבחן היה ברור לי שנכשלתי, ואילו הוא היה משוכנע שעבר בהצטיינות. כעבור שבוע, עת פורסמו הציונים על לוח המודעות בפקולטה, הסתבר כי מעל 60 % מהכיתה נכשלו, ביניהם גם אני וגם אותו תלמיד.  מאותו יום הוא נעלם, ולא הופיע יותר לשיעורים, כאילו פצתה האדמה את פיה ובלעה אותו. השמועה אמרה כי שלח יד בנפשו, ונמצא ללא רוח חיים בחדרו שבמעונות.  אני מיהרתי לשם ומצאתי את החדר ריק ומסודר כאילו אף אחד לא התגורר שם מעולם. ככל שחקרתי ודרשתי, אף אחד לא יכול היה להסביר לי מה באמת אירע.

 

עד עצם היום הזה אני לא יודע בוודאות האם אותו בחור אכן התאבד, או שפשוט החליט להיעלם, ללא הסבר, עקב אכזבתו הרבה מהעובדה שנכשל במבחן הראשון בביוכימיה, משאת נפשו. אירוע זה זעזע אותי עמוקות, הייתי בטוח שאם הוא, אלוף הביוכימיה, בן לשושלת מפוארת של ביוכימאים, נכשל, אזי אני לא כל שכן, עתיד להיכשל שוב. זו הייתה הפעם הראשונה שנכשלתי במבחן כלשהו באוניברסיטה , ואני כבר ראיתי בעיני רוחי כיצד כל חיי משתנים. ניגשתי למועד ב', ולמרבה הזוועה, נכשלתי גם בו...

 

הפעם באמת הייתי לחוץ עד קצה גבול היכולת.

לפי חוקי האוניברסיטה, מי שנכשל בשני מועדים רצופים חייב לחזור על הקורס כולו.  אני ידעתי שאין שום סיכוי שבעולם שאשב ללמוד ביוכימיה מחדש, שנה נוספת, וכבר הכנתי את עצמי נפשית לכך שייתכן ואאלץ לנטוש את הלימודים.

למזלי נודע לי כי הפקולטה מתכננת מועד ג' בביוכימיה עבור הסטודנטים שהיו במילואים בעת שני המועדים הראשונים.

ביקשתי פגישה אישית עם דיקן הפקולטה, והתחננתי לפניו שירשה לי , לפנים משורת הדין להבחן בפעם השלישית.

 הוא בחן את גיליון הציונים שלי במקצועות האחרים, וראה כי ציוני שם סבירים וכי לא נכשלתי בשום מקצוע אחר, ולפיכך אפשר לי לגשת למועד ג'.

 

את השבועיים הבאים הקדשתי ללימודים אינטנסיביים.

 צילמתי את כל המחברות של התלמידות  ה"חרשניות" ביותר בכיתה, קיבצתי עוד כמה תלמידים, ולמדנו יחד בביתי מדי יום עד השעות הקטנות של הלילה. כל אחד מאתנו סיכם חלק מן החומר תוך נבירה עיקשת בספריית ביה"ס לרפואה, ולאחר מכן לימדנו אחד את השני. הפעם הבנתי שזה "הכול או לא כלום" , אם אני לא עובר את המבחן הזה, אני יכול לשכוח מחלום הרפואה הוטרינרית, ולתמיד. המאמצים האדירים אכן נשאו פרי, הצלחתי לעבור את המבחן בציון נאה של 85 , ולשמחתי גם כל חבורת התלמידים שלמדה איתי יחד עברה את המבחן בהצלחה.


למזלי זו הייתה חוויה חד פעמית, מאז לא נכשלתי יותר בשום מקצוע.

 


קראו עוד מאמרים מפרי עטו של ד"ר ליליאן

אתר האינטרנט של ד"ר ליליאן: http://www.mdy.co.il/ 

 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search