WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  KD MAGAZINE! 
מוצאי שבת, כ"ו באייר תשס"ה -  4 ביוני 2005
 
   

חלקם של צעירי ישראל ברצח
 הנערה מרחובות
רחל אוריאן

אין אני חושבת שבן ה-16 שרצח את מעיין ספיר הוא האשם היחידי ברצח. הרי בקרב צעירי ישראל, מבתים טובים יותר וטובים פחות, מקובל שסמים זה בסדר. לא עושים עניין. קונים ומסניפים כבר מגילאים מאוד צעירים. משתמשים בסמים לאורך התיכון( וראו התיכונים של הוד השרון שבהם התפוצץ העניין לא מזמן) משך הצבא, ואח"כ נוסעים להודו ומשתמשים בסמים באופן חופשי ורגוע. חוזרים מהודו, נרשמים לאוניברסיטה וממשיכים להסניף בין שיעור לשיעור. הטיעונים שלכם: זה מרגיע, זה מוסיף לריכוז, מוסיף להישגים ועוד כל מיני שטויות. וישנה תרבות המועדונים. נכנסים במועדונים לשירותים זוגות-זוגות, שתויים, מסוממים. כל מי שמדבר איתכם נגד סמים,  וביניהם גם הוריכם, זוכה בהנפת-יד מזלזלת של אחד שלא מבין עניין. אתם חושבים שאתם יכולים לשלוט בכל סיטואציה, גם כאשר אתם תחת השפעת סמים ו/או שתייה. אז דעו לכם, שהרצח של מעיין ספיר מרחובות הוא עליכם.  תתחילו להתנקות. תתחילו לשדר לחבריכם את המסר של "לא עוד"! לא טיפת גראס ולא הרבה הירואין. לא הסנפת דבק ולא כדורי חגיגת. כלום. אם אתם מסוגלים לעמוד בפני המראה ולקחת אחריות אישית, זה מה שתעשו.

 אם תהיו ישרים עם עצמכם תודו שרבים מכם, בני טובים, מסוממים. עד שלא תיתנקו אישית מהסמים ומהשתייה, עד שלא תשפיעו על חבריכם שמותר לנסוע להודו אבל אסור לקחת סמים, עד שלא תבינו שהוריכם פוחדים פחד מוות שתסתבכו בפלילים, שחלילה מרוב סמים תהיו אלימים כלפי מישהו אחר וזה יסתיים ברצח, או שפשוט תדפקו לעצמכם את הראש ואת החיים וכשתקלטו זאת, זה כבר יהיה מאוחר מדי עד שלא תבינו שאתם צריכים לשנות ראש, האלימות תימשך. מקרי רצח יימשכו, הסכינאים המסוממים ימשיכו להימצא בכל אתר ואתר וכל המרעין בישין האחרים שבאים כתוצאה מסמים.

זוהי קריאה לבן הטובים ולבת הטובים כן. חלקכם רב. לא המשטרה שאיננה,  לא המדינה שלא מחנכת. אתם. אם אתם מסוגלים ללמוד בבתי ספר ולהגיע להישגים יפים, אם אתם מסוגלים ללכת לצבא ואח"כ לאוניברסיטה, אתם מסוגלים גם להבין בלי המשטרה ובלי חינוכה של המדינה שכאשר אתם תגידו "לא" לסמים, אתם תצילו הרבה נפשות מישראל.


קטע זה נכתב מיד לאחר רצח מעיין ספיר.  השבוע הזה היה כל כך אומלל ורע ונוספה לו ידיעה ממש לקראת כניסת השבת על חייל שנפטר כנראה מסמים ו/או אלכוהול במהלך מסיבת סיום מסלול:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART/942/215.html

 

 

 
     
 
 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


THE HOLOCAUST - THE SHOAH
THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search