WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  KD MAGAZINE! 
Posted: Tuesday, January 9, 2007  - י"ט בטבת, תשס"ז
 
 
 
       
 

סעד אל-חרירי: חזבאללה הוא מיליציה
תרגום: ממר"י - המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון

הקדמה

בראיון נוקב לערוץ הטלוויזיה האלג'ירית האשים סעד אל-חרירי, יו"ר סיעת "אל-מסתקבל" בלבנון, ומראשי "כוחות 14 במרץ" את חזבאללה בהיותו מיליציה המקבלת הוראות מאיראן. אל-חרירי טען כי יציאת האופוזיציה הלבנונית לרחובות לבנון התקבלה על בסיס פקודה שהגיעה מסוריה ואיראן ומטרתה למנוע את הקמת בית הדין הבינ"ל שידון ברצח רפיק אל-חרירי.

להלן עיקרי דבריו של סעד אל-חרירי:[1]

חזבאללה מיישם הוראות של סוריה ואיראן

בתחילת הראיון אמר אל-חרירי: "לדעתנו המטרות שמציב חזבאללה הן מטרות [המשרתות גורמים] אזוריים ואין להן קשר לזירה [הלבנונית] הפנימית... כיצד יהיה שליש זה [בממשלה שחזבאללה דורש] לשם שותפות כאשר מפלגה אחת [הכוונה לחזבאללה] נוטלת לעצמה זכות בלעדית לבצע פעולה חמורה, כמו למשל לפתוח במלחמה נגד ישראל ולחטוף חיילים בכל רגע, זאת, כשהמדינה [אינה משותפת כלל] בהחלטה על צעדים אלה?..."  

בתשובה לשאלה לגבי הסיכויים להגיע לפריצת דרך, אמר אל-חרירי: "הם [חזבאללה] אומרים שמבחינה  עקרונית הם מסכימים על בית דין בינלאומי [בנושא רצח רפיק אל-חרירי], אך בכל פעם שנושא זה נידון בממשלה או היה אמור להעלות לדיון בממשלה - פרשו השרים שלהם מהממשלה. בפעם הראשונה הם פרשו ובפעם השנייה הם התפטרו באופן ברור, בלי שניתן יהיה לפרש זאת [אחרת]. אילו הם היו באמת מעוניינים בבית הדין הבינ"ל הם היו יכולים להמתין [בתוך הממשלה] יומיים נוספים ולדון בכך בממשלה. אני באופן אישי נתתי להם ערבויות ממני ומראש הממשלה [פואד] אל-סניורה שאנו נדון בנושא בית הדין [הבינ"ל] במשך יום, יומיים או שלושה ימים [ואחר כך] נדון בכל [פרט] שהם ירצו בנוגע לתקנון הבסיסי של בית הדין ונמצא לו פתרון.  

 אך הבעיה האמיתית שלהם היא שהמשטר הסורי איננו מעוניין בבית הדין הבינ"ל. עם סיום המלחמה של ישראל על לבנון אמר בשאר אל-אסד בבירור כי 'כוחות 14 במרץ' הם תוצר ישראלי, וכי אחרי הניצחון האלוהי שהושג, יש לבצע הפיכה פוליטית נגדם. ישנה פקודת מבצעים שהגיעה מבחוץ והנהגת חזבאללה ובעלי הברית של סוריה בלבנון רוצים ליישם את ההוראות של סוריה ואיראן".

כל מה שיש לחזבאלה מגיע מאיראן

בתשובה לטענת האופוזיציה שאל-חרירי נתון ללחצים אמריקאים אמר אל-חרירי: "לאלה המטיחים האשמות מופרכות אלה אני אומר שסעד אל-חרירי לא מקבל כספים מהאמריקאים. אדרבא, [אנשי האופוזיציה] הם אלה שמקבלים כספים מאיראן. כל הכספים שלהם, כל הנשק שלהם, האימונים שלהם, האוכל שלהם והשתייה שלהם וכל מה שיש לחזבאללה מגיע מאיראן. ללא ספק ההחלטה שלהם איננה נתונה בידיהם. הם מאשימים אותנו שיש לנו מיליציה. הם מיליציה. הסתכלו מה קרה לבירות - הם באו לבירות, הפגינו שם והרסו בתים ומכוניות. פעולות התקיפה [שלהם] נעשו גלויות לעיני כל העולם הערבי והאסלאמי ולעיני הלבנונים.  

אנחנו מעולם לא גרמנו שום נזק לחזבאללה. אחרי המלחמה חזבאללה המציא את עניין הבגידה והאשים בבגידה את כל מי שהוא רוצה. הוא מינה את עצמו כשופט ותובע כללי המאשים את האחרים ללא כל [ראיות]. הוא מוחל כרצונו ומרשיע כרצונו. הוא קובע מהו כסף טהור ומהו כסף לא טהור. כל מה שמגיע מאיראן הוא כסף טהור בעוד שהכסף [ממדינות ערב] איננו טהור... האחים בחזבאללה צריכים להבין שלבנון אינה מתנהלת לפי קבוצה אחת [הרוצה לשלוט] בלבנון כראות עיניה...  

ראינו מה קרה בעזה בשל חטיפת החייל הישראלי, האם הנהגת חזבאללה לא ידעה מה עלול להתרחש [בעקבות חטיפת שני החיילים]? פעם הם אומרים שהם חשפו תכנית [ישראלית] שהיתה אמורה להתבצע ושהישראלים רצו לפתוח במלחמה בחודש ספטמבר או חודש אחר, ופעם אנו שומעים מהם פתאום... שמנהיגי '14 במרץ' הלכו לארה"ב והסיתו [אותה] לפתוח במלחמה נגד חזבאללה. הם לא חדלים להטיח האשמות ולהמציא מזימות והאשמות בבגידה...  

הם אומרים שהם מסכימים לכינונו של בית דין בינ"ל... אך כאשר אנו מגיעים ליישום הם בורחים, שריהם מתפטרים והם יוצאים אל הרחובות. הם יצאו לרחובות אך הם לא יצליחו להפיל את הממשלה. כיצד הם יסלימו? ע"י ארגון שביתות? שיעשו זאת, אך בכך הם ישתקו את המדינה. חזבאללה הכניס את לבנון למלחמה... והיום הוא מכניס את לבנון לבעיה כלכלית, משבש את העבודה של האנשים ואת השווקים והלבנונים מהגרים מן המדינה".

איראן יוצרת פילוג בין הסונים והשיעים

בהמשך הראיון תקף אל-חרירי את ההחלטה של חזבאללה לצאת לרחובות ואף את איראן: "האם מותר שבית הממשלה יהיה נתון למצור ע"י חזבאללה? הם אומרים שכוחות [פוליטיים] אחרים משתתפים עם חזבאללה בכך וזה לא נכון. הנהגת חזבאללה קיבלה את ההחלטה הזו על בסיס הוראות שהגיעו מאיראן. הדבר הזה לא מקובל. יש לחשוב [על פי האינטרסים] הלבנוניים. כזרם פוליטי אינני יכול לגבור על חזבאללה וחזבאללה לא יכול לגבור עלינו. דבר זה תקף גם לגבי שאר הזרמים הפוליטיים. המסר של המדינה הזו הוא חיים ביחד ועלינו לחיות ביחד. לבנון היא מדינה קטנה אך המסר שלה הוא מסר גדול והוא שהיא מדינה של חיים ביחד, מתינות, דמוקרטיה, חירות וכיבוד הדעה של האחר. מה שמתרחש כיום [בלבנון] זה חוסר כבוד לחירותו של האחר ולדעתו. זהו ניסיון לכפות מדיניות חיצונית... הפילוג שאיראן מעוררת בין הסונים והשיעים הוא דבר אסור. איראן ממלאת תפקיד מסוכן בנושא הזה, ואני העברתי לה מסר ע"י השגריר שלה [בלבנון] ואמרתי להם שהם ממלאים תפקיד שלילי מאוד".  [1] אל-מסתקבל (לבנון) 15.12.06

 

האתר של ממר"י בעברית: http://www.memri.org.il
המאמר מובא כאן באישור ממר"י

 

 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search