WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  KD MAGAZINE! 
Posted February
15, 2007 - כ"ז בשבט, תשס"ז
 
 
 
       
 

אנורקסיה נרבוזה
מאת ד"ר שרגא וקסלר
אודות המחבר

ידועה זה מכבר העובדה שהתזונה והמצב הבריאותי המשופרים בדורנו הביאו לכך שהפרשת ההורמונים והופעת גיל ההתבגרות הקדימו בשלושת הדורות האחרונים בכשלש שנים.

מצד שני, החיים המודרניים, המחייבים שנים רבות של הכשרה לצורך רכישת מקצוע ומעמד חברתי, דחו בהדרגה את גיל ההתבגרות החברתית.

הקדמת הבגרות הביולוגית ודחיית הבגרות החברתית יוצרים פער, המסביר תופעות שונות בגיל ההתבגרות, שאחת מהן היא האנורקסיה נרבוזה (דיאטת רזון קיצונית הגורמת לאיבוד משקל ניכר, הנובעת מגורמים נפשיים וגורמת לנזקים גופניים ניכרים). 

מחלה זו תוקפת בדרך כלל נערות, אך גם נערים יכולים להיפגע ממנה.

הגיל השכיח ביותר הוא גיל ההתבגרות [18-13], אך תוארו גם מקרים מגיל 10 וגם בגיל 30.

היות שהנפגעות העיקריות הן נערות, נתייחס אליהן בכתבה זו. 

מהי הסיבה שנערות אלו מרעיבות את עצמן ומפחיתות קילוגרמים רבים ממשקלן גם כשאין צורך בכך?

לרוב, נערות אלו באות ממשפחות שאפתניות המשתדלות שכל בני המשפחה יצליחו בכל תחום. ההורים מנסים ליצור תדמית של משפחה מושלמת, ללא כל בעיות ולעיתים מסתירים ומכסים מתחים בין בני המשפחה.

באחד המחקרים נמצא כי בשל חוסר אהבה ותשומת לב בין ההורים, חיפשו אלו כפיצוי את ההצלחה המושלמת אצל ילדיהם.

תהליך האנורקסיה מופיע בנערה כאשר זו אינה עומדת בלחצים ואינה מצליחה להשביע את רצון ההורים. חלקן מרגישות שעצמאותן נגזלת מהן ואין הן חופשיות לנהוג כרצונן, ולכן הדרך שחלקן בוחרות לביטוי עצמי היא שליטה על תזונתן.

המזון זוכה, בדרך כלל, ליתר תשומת לב במשפחות רבות, כשהוא מהווה ביטוי לאהבה וביטוי לתשומת לב, וכאשר מישהו מבני המשפחה מסרב לאכול הרי לעיתים ההורים, ובעיקר האם, נפגעים.

מצב זה מנוצל על ידי נערות אלו, שאכן, מנסות להראות שגם להן "יש מה להגיד". 

לפעמים, בתחילת ההימנעות מאכילה, הנערה בררנית לסוגים מסויימים של מאכלים, אך בהמשך הזמן היא נמנעת מלאכול בכלל והירידה במשקל לרוב לא מאחרת. ההימנעות מאכילה ואיבוד המשקל מביאים לתשומת לב מוגברת מצד ההורים והסביבה, והלא זהו הדבר שחסר לנערה מתן תשומת לב אליה ולא רק להישגיה. 

לעיתים הבעיה מתחילה בעקבות דיאטת רזון למטרות קוסמטיות ובהמשך לה למרות שמושג המשקל הנאות, הנערה ממשיכה בדיאטה בשל מושגים מעוותים לגבי מראה גופה, כלומר, היא חושבת שהיא לא רזה מספיק וממשיכה להפחית ממשקלה עד כדי איבוד כרבע ממשקלה הבסיסי ואף יותר.

ההורדה הנמרצת במשקל מלווה לעיתים בהקאה מרצון, למשל: על ידי הכנסת אצבע לגרון לאחר הארוחה או על ידי פעילות גופנית מוגזמת או, לחילופין, על ידי תקופות של אכילת יתר. 

מהם הנזקים הנגרמים בעקבות האנורקסיה?

הירידה המוגזמת במשקל גורמת למספר שינויים בתפקוד גופה של הנערה, ביניהם: האטת דופק הלב, עצירות, צמיחת שיער עדין באיזורי הגב והזרועות, ירידה בלחץ הדם, מתן שתן בכמות מרובה (עד כדי 3-4 ליטרים ביום ואף יותר) ושיבושים במחזור הוסת, עד כדי הפסקתו  והיעלמותו כתוצאה מהפסקה בביוץ. 

מהי שכיחות האנורקסיה?

האנורקסיה נרבוזה אינה נדירה כלל בחברה המודרנית של ימינו ובמחקרים שונים נמצא כי בתקופת גיל ההתבגרות היא קורית אצל אחת מכל 150 200 נערות. 

מהם דרכי הגישה לפתרון הבעיה? 

חשוב שהטיפול יתחיל מוקדם ככל שניתן ואז אפשר לבצעו במסגרת הסביבה הטבעית של הנערה ולא בבית חולים. מומלץ שהצוות המטפל יהיה נרחב ויכלול, בין השאר, פסיכולוג, פסיכיאטר, רופא ילדים ואחות בית הספר, וזאת על מנת שכל ההיבטים של הבעיה "יכוסו" על ידי אנשי צוות מתאימים. 

צוות זה ילמד את מיבנה המשפחה ויחסי הכוחות הפועלים בה, יכיר את הלחצים הפועלים על המתבגרת וינחה כיצד לאפשר לה לנהל את חייה תוך עזרה לפתח זהות עצמית חזקה. 

התייחסות מאוחרת לבעיה מחמירה את המצב. במקרים קשים הנערה נותרת במצב של אל וסת לכל ימי חייה (כשליש מן המקרים), ובמצבים חמורים עוד יותר יש אף תמותה שמגיעה לשיעור של 5-15 מכל 100 נערות. 

סיכום

הלחצים הנפשיים הניכרים המופעלים בימינו על הנערה המתבגרת, יכולים לגרום לעיתים לשינוי בהתנהגות אשר עלול לפגוע בצורה קשה בבריאותה ואף בחייה. דיאטה קיצונית, המובילה לאנורקסיה נרבוזה, היא אחד מהמצבים שיש לשים אליהם לב מוקדם ככל שניתן ולהגיש סיוע רפואי ונפשי במהירות.


 האתר של ד"ר שרגא וקסלר: http://www.genicolog.net

 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search