ITALY 

Shop at Amazon.com!
 
Home
Site Index
 FOOD
The Best Kosher Restaurant
   Guide in the World!
Kosher Hotels
Kosher Recipes 
Kashrut Authorities Around
   The World 
 
  
Kashrut Comment
Send us a Kosher Update
 NEWS
News and Media Guide
 JEWISH STUFF...
Jewish Communities Around
   the World!
Parashat HaShavuah
Jewish Holidays
Synagogues
Chabad Houses
Aish HaTorah Branches
Young Israel Synagogues
NCSY Branches in USA
B'nai Akiva Branches
Hillel Houses
Mikvaot
PARENTING
Parent and Child
Jewish Camps
Kids
Babies
HEALTH
JEWISH HOSPITALS 
   WORLD WIDE!
YOUR HEALTH
DO NOT ABUSE DRUGS
    AND ALCOHOL
TECHNOLOGY
Computers and Internet
ART
Dalia Goren - D'varim 
   Yafim   
CONTACT INFO
Letters to the Editor
Contact us
SPECIAL FRIENDS OF KD
Congregation Beth El 
   Newton, Massachusetts
The Sephardic
   Minyan of Newton at 
   Congregation Beth-El   
                       
   

ITALY: VENETO: VERONA

  Region: Region Capital: Other Province Capitals: Other Important Cities:
5. Veneto Venice   Verona, Padua, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, Mestre

ונציה - מידע כללי || היהודים בונציה || History of the Jewish Ghetto in Venice || Synagogues || Jewish Community Contact Info || Kosher Establishments || Jewish Cemetery || Hotels|| 
Venice - Jewish History


||The Verona Synagogue ||ורונה - כללי||ורונה - יהודים|| Verona - Jewish people and History 


The Verona Synagogue
Via Rita Rosani
Verona, Veneto, Italy
Rabbi: Crescenzo Efraim Piattelli
Nusach: Ashkenazic
Contact: The Jewish Community of Verona
Via Portici 3, Verona
Veneto, Italy
Tel: 045-800-7112
Email: comebraica@libero.it

1600 January 16, VERONA (Italy)

The 400 hundred Jews of Verona completed their synagogue after their move into the ghetto. This date was actually celebrated as a "Purim" until the French revolution, since many felt that the ghetto provided some protection, and since in an unusual move the keys of the ghetto were given to the Jewish leaders.

Source: http://www.jewishhistory.org.il/1600.htm


ורונה - כללי klali

ורונה, עיר בצפון איטליה, בחבל ונטו. ורונה יושבת על גדות האדיג'ה, במקום שהוא יוצא מן האלפים ונכנס לשפלת הפו. העיר שולטת על הדרך היורדת בעמק האדיג'ה ממעבר ברנר לשפלת הפו, וממנה מסתעפות דרכים לכיונים אחדים בשפלה. כצומת דרכים, ורונה היא מרכז חשוב למסחר, בייחוד לתוצרת החקלאות וגידול המקנה שבשפלה ובהר. בדורות האחרונים היתה גם למרכז תעשייתי חשוב. מייצרים בה מכונות לחקלאות ולתעשייה, נייר מהעצים שבהר, כימיכאלים, חמרים פלאסטיים, רהיטים וצרכי הנעלה. ורונה היא אחת הערים העשירות בבניינים רבי ערך היסטורי ואמנותי שבאיטליה. מבנייני הרומאים שנשתמרו בה חשוב ביותר האמפיתיאטרון משנת 290 לספירה. הוא שופץ ומשמש להצגות עד היום. בורונה שרדו גם תיאטרון מימי אוגוסטוס קיסר ושרידי חומת היער משנת 265. בעיר , שהיתה מרכז כנסייתי מן המאה ה 3 ואילך, יש כמה כנסיות מפוארות מיה"ב. המפורסמת שבהן היא זו שע"ש זנו הקדוש, שהוקמה ב 1117 - 1138 , ושוכללה עד סוף המאה ה 14. בניין אדיר בעל ערך אמנותי היא המצודה קאסטלוקיו, שהוקמה ב 1354 - 78. מ 10 הגשרים שעל האדיג'ה שבעיר אחדים הם מיה"ב, והם עומדים על יסודות רומאיים. בחלקים ניכרים של העיר נשתמר אפיים מתקופת זהרה של ורונה, שלהי יה"ב ותקופת הרנסאנס, שממנה שרדו בתי מגורים וארמונות

ורונה נוסדה כנראה, ע"י הרטים. במאה ה 3 נאחזו בה הקלטים. ב 80 לפנה"ס ניתנה לה חוקה של מושבה רומאית ובתקופת הקיסרות היתה אחת הערים הראשיות באיטליה הצפונית. תיאודוריק מלך האוסטרוגותים היכה את אודואקר על יד ורונה ב 489 ולקח מידו את מלכות איטליה. הוא היה רגיל לשבת בורונה, והאגדה הגרמנית קוראת לו דיטריך מברן. בימי הלנגוברדים היתה ורונה בירת נסיכות. במאה ה 10 השתייכה לדוכסות באווריה ואח"כ לקארינתיה. בראשית המאה ה 12 הצליחה להשתחרר משלטון הגרמנים והיתה בין ערי לומבארדיה שנלחמו בקיסר פרידריך הראשון. משנת 1260 עד 1387 שלטה בורונה שושלת דלה סקלה, וימיה היו תקופת זוהר לעיר. אח"כ באה במרות מילאנו, וב 1405 נפלה בידי ונציה ונשארה ברשותה עד שנמסרה יחד עימה ב 1797 לידי אוסטריה. במאות ה 15 - 16 היתה ורונה מרכז אמנותי חשוב. פעלו בה ג'וקונדו, סאנמיכלי, ויטוריו פיזאנו ופאולו ורונזה. בשנות 1805 - 1814 נכללה ורונה בממלכת איטליה הנאפוליאונית, עד שהחזיר אותה קונגרס וינה למרות אוסטריה. האוסטרים עשוה למבצר אדיר, הפינה הצפונית - מערבית של "מרובע המבצרים" שעליו נשען שלטונם הצבאי באיטליה הצפונית. ב 1866 סופחה ורונה, עם ונציה כולה, לאיטליה. במלחמת העולם השנייה ניזוקה ורונה בשנים 1945 - 1944 הרבה הן ע"י הפצצות בעלות הברית והן בידי הגרמנים בנסיגתם צפונה

 

ורונה - יהודים yehudim

יהודים היו בורונה אולי כבר בתקופה הרומאית, ובודאי ישבו בה ביה"ב הקדומים. במאה ה 10 גורשו ממנה, אך יישובם בה התחדש במאה ה 12. יהודי ורונה במאה ה 12 וה 13 היו כפי הנראה סוחרים. וכן היו בעיר חכמים שהשתייכו לחוגם של בעלי התוספות, ביניהם ר' אליעזר בן שמואל ור' ישעיה מטרני. לאחר הפסקה במאה ה 14 התחדש היישוב היהודי בתחילת המאה ה 15, כשסופחה ורונה לרפובליקה של ונציה. המתיישבים היו מלוים בריבית ובנקאים. בסוף המאה ה 15 שוב גורשו היהודים מן העיר, אולם בתחילת המאה ה16 נעשתה הקהילה היהודית בעיר לקהילת קבע. יהודי ורונה באותה תקופה היו ברובם יוצאי אשכנז, וקהילתם היתה השלוחה הדרומית של מרכז ההתיישבות האשכנזית באיטליה. במאה ה 17 התיישבו בעיר ספרדים והתארגנו בקהילה נפרדת. שתי הקהילות הקימו "קהילה כללית" משותפת, אבל החיכוכים ביניהן לא פסקו זמן רב. מספר היהודים בסוף המאה ה 16 היה כ 400 ובסוף המאה ה 18 כ 900. הגטו בורונה הוקם ב 1599. בית דפוס עברי פעל בורונה בסוף המאה ה 16 ובמחצית הראשונה של המאה ה 17. גם לאחר מכן נדפסו ברונה ספרים עבריים בודדים. במאות ה 17 - 18 הלכה ונתמעטה חשיבות הבנקאות היהודית גם בורונה, ועיקר מחייתם של היהודים היה על מסחר ומלאכה, וכן על חכירת מונופולין- הטבק. בתקופת מלכות איטליה הנאפוליאונית השתתפו נציגים של יהודי ורונה ב"סנהדרין" הפאריסאית. באמצע המאה ה 19 היה מספר היהודים בורונה 1200 ולאחר מכן ירד בהתמדה, כתוצאה מהגירה והתבוללות,  עד ל 600  בתחילת המאה העשרים. מספר הקרבנות היהודים בורונה בתקופת השואה היה 31

 

 
מקור: אנציקלופדיה עברית, כרך ט"ז, עמודים 505 - 507  

VERONA - JEWISH PEOPLE AND HISTORY