ISRAEL

 

 
   
     ISRAEL  
  ISRAEL : SYNAGOGUES

:תל אביב והמרכז

:טלפון   :מיקוד   :עיר    :כתובת   :שם בית הכנסת    
03-5514485
03-5066066  :פקס
  59543   בת ים   סאלד 2   היכל אליהו   .1
03-7396745   67310   תל אביב   מרגולין 16   היכל דוד   .2
03-6423298   69395   תל אביב   אופנהיימר 5, רמת אביב   היכל חיים - ספרדי   .3
03-6967357   64168   תל אביב   מאנה 12   היכל מאיר   .4
03-5792601   51342   בני ברק   הרב מיימון 18   חוג חתם סופר - מחנה אברהם   .5
03-5539319
03-5537166 :פקס
  59620   בת ים   ניסנבאום יצחק 25   חיים שאול   .6
03-5798472   51465   בני ברק   מהרש"ל 12   "יד סופר" ערלוי   .7
03-5794752   51370   בני ברק   יואל 18   ישועה ליהודה   .8
03-5357999   52650   רמת גן   המשורר כהן 27, קרית קריניצי   ישראל הצעיר   .9
03-6728502   52537   רמת גן   ד"ר כהן 13   ישרים   .10
03-9306204   49541   פתח תקווה   וולפסון 4   אלי כהן   .11
03-7397077   67673   תל אביב   רח' ב' 19   כתר תורה לעולי מצרים   .12
03-9649913   75293   ראשון לציון   מוהליבר 16   מסורת ישראל   .13
03-9383921   48551   ראש העין   חוגלה 11, גבעת הסלעים   מרכז אפריון שלמה   .14
03-5606166   55900   גני תקווה   אוליפנט 17   מרכז לימודי יהדות   .15
03-5017990   58515   חולון   הדקל 5   משכן אליהו   .16
03-6428188   69395   תל אביב   אופנהיימר 5, רמת אביב   נווה קודש   .17
03-6188541   51450   בני ברק   ירושלים 13   נתיבי שמעון   .18
03-6823382   68180   תל אביב   שדרות ירושלים 63, יפו   סיני   .19
03-7315257   53293   גבעתיים   שיינקין 43   עין שקד   .20
03-5790767   51544   בני ברק   הרב סורוצקין 9   צא"י "יד אהרון"    .21
03-9563822
03-9569926 :פקס
  75272   ראשון לציון   אמזלג 6   קהילת אחוות ישראל   .22
03-5253907
03-5257238 :פקס
  63429   תל אביב   בוגרשוב 88   קהילת סיני    .23
03-5782410
03-5704242
  52392   רמת גן   הגלגל 42   רב ברכות   .24
03-5522588   59555   בת ים   בזל 5   שבת אחים   .25
03-6831356   66097   תל אביב   מרכולת 16   שלום וצדקה   .26
03-6995095   69024   תל אביב   רדינג 38, רמת אביב   תנועה מסורתית קונסרבטיבית   .27
03-5793653
03-5780737 :פקס
  51370   בני ברק   הרצל 44   תפארת יהושע   .28
03-5344687   56532   סביון   סמטת הדרום 12   תפארת יצחק   .29
03-6724589   52452   רמת גן   הרצל 47   אגודה לבנין בית הכנסת הגדול ברמת גן   .30
03-6186983   51274   בני ברק   רבי עקיבא 72   אגודת רעים - בית מדרש   .31
03-5183645   66525   תל אביב   נחלת בנימין 104   אוהל רבקה   .32
03-6194227   51607   בני ברק   חזון איש 81   אור יהודה אשלג   .34
03-5224047   63435   תל אביב   בן יהודה 86   איחוד שיבת ציון    .35
03-6161818   51269   בני ברק   ישעיהו 14   בוטשעטש בוטושאן   .36
03-5796786   51529   בני ברק   מלצר 28   ביהמ"ד אהבת שלום לחסידי וויזניץ מאנסי   .37
03-5794082   51505   בני ברק   רש"י 26   ביה"מד אמרי ברוך   .38
03-6048401   62497   תל אביב   יהושע בן נון 63   "בית אל" עולי משהד   .39
03-5442740   62305   תל אביב   בני דן 62   בית דניאל - המרכז ליהדות מתקדמת   .40
03-5797666   51502   בני ברק   חזון איש 8   בית החסידים   .41
03-5253870   63826   תל אביב   בר אילן 4   בית החסידים  דגור   .42
03-5604905   65208   תל אביב   אחד העם 110   בית הכנסת הגדול    .43
03-5609764   65786   תל אביב   שד"ל 5   בית הכנסת הגדול "אוהל מועד"     .44
03-5796599   52392   רמת גן   הגלגל 42   בית הכנסת הגדול "חזון למועד"     .45
03-6919210   62969   תל אביב   בן סרוק 13   היכל  יהודה   .46
03-6044842   62009   תל אביב   שד' סמאטס 22   היכל  משה   .47
03-9658758   75277   ראשון לציון   ז'בוטינסקי 49   בית הכנסת המרכזי "חי טייב"    .48
03-6194427   51488   בני ברק   מוהליבר 10   בית הכנסת "מוהליבר   .49
03-9337914   49550   פתח תקווה   הנשיאים 30   ביהכ"נ ע"ש הרב ברוך י.י. רבינוביץ זצ"ל   .50
03-6598531
03-6598531 :פקס
  59541   בת ים   סמטת הורדים 6   בית הכנסת רמת יוסף   .51
03-5787242   51272   בני ברק   רבי עקיבא 22   בית המדרש אוהב ישראל אפטא   .52
03-5749200   51642   בני ברק   קהילות יעקב 21   בית המדרש דחסידי בעלזא   .53
03-5445895   62286   תל אביב   פקיעין 12   בית יעקב יוסף   .54
03-7319070   53276   גבעתיים   כצנלסון 68   בית כנסת   .55
03-5740009   51565   בני ברק   הרב בן יעקב 7   בית כנסת דחסידי בעלזא   .56
03-5705509   51370   בני ברק   יואל 18   בית הכנסת דחסידי בעלזא    .57
03-5793980   51331   בני ברק   סוקולוב 34   בית הכנסת דחסידי דאראג   .58
03-5700933   51348   בני ברק   דונולו 5   בית כנסת דחסידי סלונים   .59
03-5336586   60190   נווה מונוסון   השקד 2   בית הכנסת היכל חיים   .60
03-9650504   99999   ראשון לציון   קרן קיימת - גן הברושים   בית הכנסת הספרדי "בית ניסים"    .61
03-9672298   75265   ראשון לציון   הכרמל 6   בית הכנסת חב"ד   .62
03-5743690   52348   רמת גן   דרך נגבה 16   בית כנסת "יד הגיבורים"    .63
03-9660911   75294   ראשון לציון   דגניה 9   בית הכנסת נצח ישראל לעדת הספרדים   .64
03-6586768   59353   בת ים   הפלמ"ח 22   בית כנסת עולי בבל   .65
03-6589224   68061   תל אביב   עירית 6   בית הכנסת רש"י   .66
03-9606456   72915   כפר חב"ד       בית מנחם   .67
03-5514485
03-5066066 :פקס
  59543   בת ים   סאלד 2   היכל אליהו    .68
03-7396745   67310   תל אביב   מרגולין 16   היכל דוד   .69