WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  ISRAEL    
 
 
  SHOAH - HOLOCAUST  
 

Question: Shoah was definitely evil - but what brought it about?  

Answer: Rachel Orian, www.kosherdelight.com

מה שהביא להבנתי לשואה הוא שילוב של גורמים שהתנקזו לנקודת זמן אחת, שבה רוב הציבור בגרמניה, באוסטריה ובשאר העולם היה מוכן לקבל ולהסכים, אם בשתיקה ואם באופן אקטיבי, עם "הפתרון הסופי", דהיינו, עם הפקודה להשמדת היהודים בגלל היותם יהודים. פ

תדמית היהודי מקדמת דנא, מראשית היות הנצרות, המשך באיסלם ועד היום קשורה ברוע, בשטן, בחמדנות. חכמתו של היהודי לפיכך מופנית להרע לעולם. לראיה, היהודים הרגו את ישו בעבור כסף וחמדנותם שוב ושוב הורסת את העולם ומביאה אותו לידי משברים חוזרים. פ

סקירה קצרה של מצב היהודים בעולם מן המאה ה 18 ואילך מראה על הבעייתיות ביחס ליהודים תוך תמורות חשובות שהתחוללו בעולם. בימים של שקט, סבלו את היהודים - דהיינו, נתנו להם מעמד משפטי של נסבלים או איפשרו להם להתקיים בלא מעמד כלל - אנשים ללא אזרחות, שאינם שייכים לשום מקום ואין להם זכויות שוות בשום מקום. רק בשנת 1789, בעקבות תנועות ההשכלה והדרישה לאמנסיפציה, לזכויות שוות של כלל האזרחים, ניתן ליהודים לראשונה בצרפת (  קרא על תנועת ההשכלה, האמנסיפציה, המהפכה הצרפתית) זכויות שוות כפרטים אך לא כעם. ההדגשה היתה שאם היהודים רוצים להמשיך ולהתקיים כעם - עליהם להיות מגורשים מצרפת ולחפש לעצמם מקום בו יוכלו לחיות כעם והפרטים בו יהיו בעלי אזרחות שווה באותו מקום, שספק אם אומות העולם יכירו במקום זה. למעשה, אילצו את היהודים לוותר על התאגדותם הלאומית והדתית על מנת שיוכלו לקבל זכויות שוות כפרטים. פ

קצת פחות ממאה שנה מאוחר יותר, בגרמניה, 1871, קיבלו היהודים מעמד של אזרחים, כפרטים, אך לא כעם. הרוח הכללית באירופה שרצתה בחופש ועצמאות לפרט, לא יכלה להתעלם ממעמדם הנחות של היהודים ובחוסר רצון בולט ומחאות רבות מצד פלגים שמרניים ולאומיים שונים,  ניתנו זכויות אזרחיות ליהודים. כפי שמתן זכויות אזרחיות ליהודים בצרפת היה כרוך כ  שנה קודם לכן במאבקים ציבוריים ופוליטיים רבים והאזרחות ליהודים לא היתה מובנת מאליה - כך גם בגרמניה היו מאבקים פוליטיים בין הליברלים למיניהם והשמרנים והלאומיים למיניהם גם בעניין היהודים. (קרא על ה"פולק" , על התנועות הלאומיות השונות ועל תיאוריות הגזע השונות). פ

היהודים, שהשתלבו ברובם עם הזרמים הליברליים היו כעת, במעמדם האזרחי החדש, יכולים לרכוש עיתונים ולהיות בעלי בנקים; להשתלב בעמדות מפתח במדינה. הם הגיעו לעמדות משפיעות מבחינה חברתית וכלכלית ורבים מהם היו אף מוכנים לוותר על דתם ועל לאומיותם כדי שיתייחסו אליהם כאזרחים שוים. יהודים רבים התעשרו. פ

למרבה הדאבון, התעשרות היהודים באה בשלב שהחקלאות בגרמניה והבורסה הבנקאית בגרמניה חוו משבר כלכלי חמור ביותר. השנים: 1873-1876. הגרמנים הכפריים נהיו יותר עניים והרגישו מנושלים ומנוצלים ע"י העשירים. הגרמנים בערים נאלצו לקלוט את הכפריים שסבלו ממשבר החקלאות ולא היתה עבודה לספק להם. יהודים שברחו מפולין עקב פרעות הציפו את גרמניה ואת רחובותיה כמקבצי נדבות. העוני והמשבר הכלכלי עוררו את השנאה החבויה, זו הנמצאת בלבבות מקדמת דנא כלפי היהודים החוצפנים: 'הנה, נתנו ליהודים זכויות אזרחיות - וכיצד הם גמלו לנו? בדרכם הרגילה - באמצעות השתלטות על העיתונות ועל הבנקים, באמצעות ניצול האיכרים, אותם אלה שאמורים מלכתחילה להיות במעמד הבכיר על פני היהודים, האמורים מבחינה דתית להוותר בשיפלותם עד שיתנצרו '. היהודים התעשרו כפרטים, שיעבדו רכוש גרמני בעבור חובות של אזרחים גרמנים לבנקים היהודיים והביאו את המשק הגרמני למשבר ממנו סובלים הגרמנים הטהורים, הארציים, אוהבי האדמה, הפשוטים והישרים. פ

במקביל למשבר הכלכלי של שנת 1873 - 1876, פרחו התורות הגזעניות למיניהן. באמצעות ה"מדע" יצרו תיאוריות המחזקות שוב ושוב את מעמדו הנחות של היהודי. אם בעבר, לפני תנועת ההשכלה והאמנסיפציה, הטיעונים לשנאה ליהודים, לאנטישמיות, היו טיעונים דתיים ("הרגו את ישו") הרי שעתה, הטיעונים הם ביולוגיים ומוכחים מדעית כביכול. מדענים מתחומים שונים כתבו ספרים ה"מוכיחים" שהיהודים הם הנחותים ביותר בשרשרת הגזע ואף יש ספק אם הם בני אדם. היו שהתקדמו וקבעו שאין היהודים בני אדם, אלא חיות מזיקות ורעות ושטניות שהן בצלם אדם והחיות הללו אך שואפות להשמיד את האדם הפשוט, הטוב, האיכר עובד האדמה הגרמני, האדם החרוץ השואף לפרנס את משפחתו בפשטות. פ

בד בבד עם התיאוריות הגזעניות המדעיות שסיווגו את היהודים במעמד הנחות ביותר בשרשרת הגזע, בד בבד עם המשבר בחקלאות ובבורסה שהמיט אסון על משפחות רבות בגרמניה - השתנו הרוחות הפוליטיות בגרמניה. כישלון המפלגות הליברליות שבזמנן קיבלו היהודים את האזרחות הוביל לעליית מפלגות שמרניות שבתקופות כלכליות יציבות היו בעמדת מיעוט, למרות שהיו קיימות. אוסטריה השמרנית התאחדה עם הקיסרות הגרמנית וביסמרק מונה להיות הקאנצלר הראשון של הממלכה המאוחדת האוסטרו-גרמנית, כשהרוח היתה לפעול נגד האמנסיפציה הצרפתית" של הכובש המשפיל "הצרפתי" ובעד דיכוי הכוחות הליברליים, אלו שפעלו למען זכויות ליהודים, שהניחו להם להשתלב בכלכלה הגרמנית ובעמדות מפתח בפוליטיקה, אלו שהביאו למפולת הבורסה והחקלאות בשנים 1873-1876. פ

עם עלייתו של ביסמרק השמרני לשלטון, אומצו תיאוריות פוליטיות שפותחו ע"י מדענים על בסיס תורות הגזע. הדרויניזם החברתי שטען שהגזעים החזקים והמובחרים הם אלה ששורדים הוביל ליצירת מחשבה "לגיטימית" שאם היהודים יושמדו - זה מפני שכך צריך להיות! רק החזק והטוב שורד! החלש והרשע, זה שאינו תורם לחברה - אינו שורד וכך דינו. זהו שינוי ברור של פני האנטישמיות - מאנטישמיות דתית לאנטישמיות גזענית שיש בה אף אלמנטים דתיים. הדרויניזם והדרויניזם החברתי לא דגלו בהשמדת יהודים אך תיאורטיקנים גזעניים למיניהם מצאו בדרויניזם החברתי את הלגיטימציה להתייחס אל היהודים כאל אלה שלגיטימי להשמידם.פפ

סוף המאה התשע עשרה (1879 והלאה) והמאה העשרים חשפו את גרמניה לתיאורטיקנים פוליטיים לאומניים וגזעניים משפיעים ביותר. חלק מתיאורטיקנים אלה נפגשו עם היטלר והשפיעו על עמדותיו והוא ראה בהם אורים ותומים. מצב הכלכלה שיחק תפקיד מכריע בהסתכלות על היהודים. היה רצון לחוקק חוקים אנטי-אמנסיפציוניים שיסלקו את היהודים ממשרות ממשלתיות. היתה הטפה החל מן הרבע האחרון של המאה ה 19 ותחילת המאה העשרים לחוקק חוקים שלא יאפשרו ליהודים השתלבות בכלכלה הגרמנית. היטלר אימץ את דעותיהם של האנטישמים הלאומיים והגזעניים בני זמנו ואלה שקרא מספריהם. המצב הכלכלי בגרמניה לא השתפר. מלחמת העולם הראשונה הביאה לתבוסה גרמנית ולמשבר בורסה עולמי בשנת 1929. שוב היהודים אשמים. היטלר היה נציגם של אלה שחשו שחייבים לפעול על מנת לקומם את גאוותה של גרמניה מן האשפתות - ראשית לסלק את היהודים באמצעות חוקים ואז לכבוש את אירופה והעולם ובהתאם לתורות הגזע השונות - להיות הגזע הנעלה שאין מרומם ממנו, ואשר ביכולתו לאפשר לגזעים שונים לשרתו ולהשמיד גזעים - כגזע היהודי - שאינם ראויים לקיום בכלל והמסכנים את שלום העולם. פ

מהו לדעתי חלקם של היהודים בהתרחשות השואה? - לדעתי המחשבה הנאיבית של היהודים שאם יוותרו על דתם או ישמרוה בדלת אמותיהם ללא הזכות להתאגד, תוך ויתור על לאומיות ותוך שאיפה להתבוללות (הזרם הרפורמי), היא שתרמה למאורעות. בימי הביניים, כאשר הנוצרים חזרו ושידלו את היהודים להתנצר, אם בטוב ואם בכפייה, עדיין לא קיבלו את היהודים שהתנצרו - ראו בהם בוגדים בעמם ובתורתם. אם הם בגדו בעם היהודי כל כך בקלות והחליפו דתם על מנת לקבל את הרשות לגור ולעבוד במקום מסויים, הרי שיחליפו את הדת הנוצרית בכל גורם אחר שיציע להם קיום טוב. כפי שהתנצרות יהודים בימי הביניים לא הועילה להם ולא היטיבה עימם כי תמיד ראו בהם בוגדים, כך גם עכשיו - יהודים שהיו מוכנים לויתורים מפליגים בתחום הדת היהודית וקיוו שכעת הם יוכלו להשתלב לגמרי באומה הגרמנית - טעו. הם לעולם לא השתלבו. תמיד ראו בהם בוגדים והם חיבלו באחדות היהודית. יתכן שאילו היהודים בגרמניה וברחבי העולם היו מאוחדים בהבנה שהם יהודים ושום דבר לא יהפוך עורם, היו מסוגלים לפעול במשותף כדי להגן ביתר שאת על העם היהודי, על אותם מליונים שהלכו לטבח ואשר חלקם אהבו את גרמניה כאהוב אם. פ

רצון היתר להשתלבות בעמים, תוך ויתורים על הזהות היהודית ועל הלאומיות היהודית היו בעוכרינו , הם עדיין בעוכרינו ויהיו בעוכרינו להבנתי גם בעתיד. עלינו לפעול במשותף למרות השיוכים הקבוצתיים והדתיים השונים בתוכנו כדי לחנך לסובלנות ולקבלת האחר - לקבלתנו למשל. גם עכשיו, ברבע האחרון של תשס"ח ותחילת תשס"ט,   יש משבר כלכלי בעולם ושוב מאשימים אותנו, היהודים, בגרימתו.פ

ההסטוריה חוזרת: בעלי הבנקים הם יהודיים, הוליווד יהודית, בעלי עמדות כוח מרכזיות בעולם הם יהודים. בדיוק כפי ש"הפרוטוקולים של זקני ציון" וספרות נאצה דומה להם הפזורה בשפע גורסת. עלינו לשמור על לאומיותנו ועל זהותנו היהודית כי רק כך העולם יכבד אותנו. עלינו  לשמור על המדינה היהודית שלנו כחלק ממאבקנו להישרדות ולהשתלבות בעמים,  להמשיך ולהתחזק בכל התחומים האקדמיים האפשריים ולהוביל יוזמות חיוביות בעולם - עזרה לאוכלוסיות חלשות וקידום החינוך נגד אנטישמיות.פ

 

.

  

 

 

 
 

Custom Search
 
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE! כושר דילייט - מגזין החדשות והמידע מהעולם היהודי ומישראל, כולל מסעדות כשרות, בתי כנסת ועוד ועוד

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


Best Businesses in Israel

Higher Education in Israel


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!


COMPREHENSIVE WORLDWIDE JEWISH SEARCH: JEWISHKD.COM Comprehensive Worldwide Jewish Search